Jdi na obsah Jdi na menu
 


Flóra a fauna

Obec Lužná leží z velké části na západním okraji Javorníků v údolí Senice, v nadmořské výšce 400 až 759m. Lesy zaujímají 61% rozlohy. Hlavním tokem je Senice a menším, ale přírodně významným tokem je Luženka. Luženka je v přírodním stavu, se zachovalým korytem s živými meandry a bohatým porostem dřevin. Právě cestou údolím Luženky se dostanete k nám – na paseky do Štědroňova.

Zdejší flóra je bohatá na ochranářsky význačné druhy. Nejbohatší je zastoupení orchidejí, my sami jsme našli celkem 13 druhů – prstnatce, vstavače, vemeníky… všechny najdete ve fotogalerii.

 

hlavinka-horska--23-.jpg

 

Na jaře zde vyráží tisíce trsů prvosenek, a to nejen vyšších, ale na sušších nehnojených loukách je bohatý výskyt mizejících prvosenek jarních. Z dalších vzácných druhů rostlin se zde vyskytují např. řepíček trojlistý, suchopýr nebo mečík střechovitý.

 

mecik-strechovity--12-.jpg

 
V okolí se vyskytují také dnes již mizející jalovcové pastviny. U květnatých luk je pro jejich zachování potřeba zajistit pravidelnou údržbu - kosení, extenzivní pastvu dobytka a likvidaci náletových dřevin.
 

imgp1563.jpg

 

Fauna je také relativně bohatá. Z větších savců se zde vyskytuje jelen, a občas se sem zatoulají medvěd, rys a vlk. Tuto stopu medvěda jsme vyfotili na Radošově v červnu 2012.  

 

predni-tapka.jpg

 

Z běžných druhů savců se vyskytují např. zajíc, srnec, liška, jezevec, ježek, kuna apod.

 

kuna.jpg

 

Na Senici se pravidelně vyskytuje vydra říční, loni byla k velké radosti souseda (majitele rybníku) viděna i u nás v Luženkách.

Ze vzácnějších druhů ptáků, které jsme sami spatřili (jen v případě chřástala pouze slyšeli) se zde vyskytují ťuhýci šedí, chřástali polní – jejich volání je slyšet hlavně navečer, žluny šedé, jeřábci lesní, datli černí, čápi černí, ořešníci kropenatí, sluky lesní aj. Nejvíce nás ovšem asi překvapil dudek chocholatý, pobíhající po cestě ve Štědroňově a sbírající brouky. Viděli jsme ho tam už několikrát. Podle místních hnízdí v Lužné na Horňansku, kde je k vidění častěji.
Z plazů se zde vyskytují běžnější druhy, např. užovka obojková, slepýš křehký, ještěrka živorodá a ještěrka obecná.
 

jester.jpg

 

Mimo běžných obojživelníků (skokani, ropuchy) jsou tady k vidění kuňka žlutobřichá a čolci. Když zaprší, objeví se okolo chalupy spousta mloků skvrnitých, kteří se na zimu stěhují do našeho sklepa.

Štědroňov leží v CHKO Beskydy. Asi 3 km od nás se nachází jedno velmi hodnotné zvláště chráněné území, a to Národní přírodní rezervace Pulčín – Hradisko a na Vráblových Pasekách v Lužné je nádherný památný strom - soliterní Žídkův buk. Nejkrásnější jsou ovšem stejně naše orchidejové louky…