Jdi na obsah Jdi na menu
 


Květnaté louky

Krajinu Beskyd, jak ji známe dnes, vytvářejí, mimo les, střídající se louky, pastviny, remízky a meze. Dříve zde byly především pastviny, dnes převažují louky. Dodnes se zachovaly pouhé desítky hektarů květnatých luk. Aby vypadaly tak jak je známe dnes, muselo se na nich hospodařit po mnoho generací. Ještě před sto lety se většina obyvatel Beskyd živila pastevectvím. Teprve kvůli úpadku pastevectví se začala část pastvin kosit a měnila se tak na louky. Louky jsou proto mnohem mladší než pastviny (Něco málo z historie osídlování Beskyd).
 

imgp2716.jpg

 
Květnaté louky v Beskydech jsou udržovány pravidelným kosením, někdy bývají přepásány. Většinou se sklízí jen jednou ročně, otavy nemají ve vyšších polohách šanci dorůst do výšky vhodné pro kosení. Na pestrých loukách rostou převážně trávy vytvářející trsy, ale viditelné jsou hlavně nápadně kvetoucí druhy – kopretiny, zvonky, kozí brady, chrastavce rolní a jiné.
 

imgp2760.jpg

Vzácněji zde kvetou některé z našich orchidejí  – vstavače mužské, prstnatce bezové, hlavinky horské… Těm se většinou daří lépe tam, kde se nejen kosí, ale také se tam pasou ovce. Zatímco pravidelné kosení odstraňuje z porostu biomasu, pravidelné přepásání navíc zajišťuje jeho narušování. A tím je vytvářen prostor pro konkurenčně slabé druhy rostlin, ať už vstavačovité, ale i běžnější druhy – violky, zvonky, velké trsy světlíku a voňavé koberce mateřídoušky. 
 

imgp2736.jpg

 
Keře roztroušené na loukách i pastvinách, meze a remízky jsou také důležité pro spoustu živočichů. Svým obyvatelům slouží jako úkryt, k rozmnožování či přezimování a jako zdroj potravy – často tam najdete keře hlohu, šípků a trnky. Typickým beskydským keřem pastvin byl v minulosti jalovec, v současné době je i tento druh na ústupu. V minulosti docházelo často k likvidaci těchto stanovišť v rámci „čistění“ pozemků kvůli snadnějšímu obhospodařování, nebo kvůli navýšení plochy pro účely zemědělských dotací. Dnes jsou již naštěstí meze nebo solitérní stromy na loukách a pastvinách, jako přirozená součást zdravé krajiny, v rámci zachování biodiverzity, uznávány v rozumné míře i pro účely dotací a zahrnují se do jednotlivých půdních bloků jako „krajinné prvky“.
 

imgp2778.jpg

 
Květnaté louky Beskyd hostí také velice bohatou faunu a představují důležité útočiště pro desítky vzácných a ohrožených druhů.